784 774 860

 

Radzenie sobie ze stresem


Kiedy mówisz sobie...
„Czemu mnie złość nie przechodzi tak szybko jak innym?”

„Jak być spokojnym w czasie ważnych spotkań?”

„ Jak radzić sobie z emocjami?”

„Kiedy rozmawiam z szefem łamie mi się głos i mam wypieki…”

coaching pomaga Radzenie sobie ze stresem

Szukasz odpowiedzi jak poradzić sobie ze stresem? – często znamy konkretne metody radzenia sobie ze stresem, ale nie potrafimy z nich korzystać. Użyteczne może być celebrowanie sukcesów, dysocjacja od czynnika wywołującego napięcie czy zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń na bardziej efektywne. Coaching pomoże nazwać metody, które są skuteczne w zależności od kontekstu i źródła stresu. Warto mieć opracowane swoje sposoby, by stres jedynie mobilizował do działania.

Umów się na sesję


Partnerzy: