784 774 860

 

Czym jest coaching?


Coaching jest formą kontaktu i rozwoju kompetencji, która umożliwia przyjrzenie się swoim planom i problemom z nowych perspektyw. Polega na analizie stanu obecnego oraz wyznaczeniu celów do osiągnięcia. Następnie klient wraz z coachem wprowadza zmiany w dotychczasowych schematach działania. Najważniejszym narzędziem pracy coacha są otwarte, trafnie zadane pytania.

Coaching będzie użyteczny zarówno kiedy pojawiły się nowe warunki zawodowe (awans, nowy produkt, zmiana współpracowników) lub kiedy dotychczasowe warunki nie dają satysfakcji (wypalenie zawodowe, konflikt wartości, impas, stres,).

Na początku każdej sesji klient podaje cel, nad którym chce pracować. W czasie spotkania jest on dyskutowany, analizowany i omawiany z coachem. Spotkanie kończy się nazwaniem przez klienta konkretnych kroków, które chce wykonać, aby uzyskać to, co postanowił. Coach wspomaga klienta w definiowaniu problemów, zadaje pytania ułatwiające stworzenie wizji, zmianę przyzwyczajeń, organizację czasu, buduje motywację do działania.

coaching pomaga
Przebieg

W procesie coachingu proponowany jest cykl spotkań. Ich cel i częstotliwość są ustalane indywidualnie. Spotkanie trwa 50 minut. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, która służy poznaniu sytuacji i wybraniu optymalnej formy współpracy.

Umów się na sesję

Partnerzy: